• CLIL pentru tinerii cetățeni europeni. Cum să utilizezi învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) pentru a dezvolta competențe de educație civică, educație ecologică și educație financiară la elevii din învățământul primar, concentrându-se pe cele mai bune practici și cerințe curriculare din patru țări europene – un Raport asupra stadiului actual. – Vă rog să mă informați când acest document este disponibil!
  • Compediu de Resurse Educaționale Deschise (OER) CLIL în învățământul primar pentru activități transcurriculare la disciplinele: educație civică, educație ecologică și educație financiară.
  • Dezvoltarea unui depozit/repertoriu CLIL cu funcții de Partajare și Evaluare.
  • Un Ghid adresat profesorilor despre cum să utilizăm CLIL în învățământul primar pentru a realiza activități inovative la discipline transcurriculare: educație civică, educație ecologică și educație financiară.
  • Un Ghid adresat profesorilor despre cum să implice familiile elevilor în activitățile CLIL pentru educație civică, educație ecologică și educație financiară în învățământul primar.
  • Un curs online adresat profesorilor și familiilor elevilor despre cum să folosească metodologia CLIL pentru a dezvolta competențele elevilor din învățământul primar la disciplinele educație civică, educație ecologică și educație financiară.
  • Materiale CLIL pentru activități didactice pe teme transcurriculare, adică 18 proiecte de activități la disciplinele educație civică, educație ecologică și educație financiară.